Měkké kontaktní čočky

Téměř všechny u nás dostupné kontaktní čočky patří mezi měkké kontaktní čočky. Měkké kontaktní čočky se vyrábějí z hydrogelu nebo silikonhydrogelu. Silikonhydrogel je novější materiál, který je charakteristický především vysokou propustností kyslíku. Opakem měkkých kontaktních čoček jsou tvrdé kontaktní čočky.

Brýle a měkké hydrogelové kontaktní čočky patří mezi nejrozšířenější způsob korekce zraku. Náročné požadavky nejenom nositelů kontaktních čoček, ale i kontaktologů na bezproblémové a pohodlné nošení kontaktních čoček přispívá k rychlému vývoji v oblasti kontaktologie. Výsledkem jsou změny designu, vylepšování materiálů, prodloužení doby nošení (kontinuální nošení) i péče o kontaktní čočky.

Základním prvkem pro výrobu měkkých kontaktních čoček je HEMA (hydroxyethylmetakrylát).