Tvrdé kontaktní čočky

Tvrdé kontaktní čočky nejsou u nás příliš rozšířeným druhem čoček. V zahraničí je problematice tvrdých kontaktních čoček věnována větší pozornost. V České republice je aplikace tvrdých kontaktních čoček omezena téměř výhradně na případy, kde není možné brýlovou korekcí nebo korekcí měkkými kontaktními čočkami dosáhnout ideální zrakové ostrosti. Proto nejčastější indikací vedoucí k aplikaci tvrdých kontaktních čoček patří spontánní iregularity rohovky (tj. keratokonus, keratoglobus a pelucidní degenerace), získané iregularity rohovky (způsobené následkem úrazu, jako důsledek operačního výkonu) a extrémní oční vady (vysoká hypermetropie v kombinaci s astigmatismem). Aplikace tvrdých kontaktních čoček je vhodná i v případě intolerance k materiálům měkkých kontaktních čoček, v ortokeratologii i při běžných refrakčních vadách.

Tvrdé čočky dělíme do dvou skupin. Tvrdé kontaktní čočky nepropustné a tvrdé plynopropustné RGP (rigid gas permeable).

Tvrdé nepropustné kontaktní čočky
PMMA (polymethylmetakrylát) je materiál ze kterého byly vyrobeny první tvrdé umělohmotné kontaktní čočky. Kontaktní čočky z toho materiálu lze vyráběl lisováním a třískovým obráběním.

Tvrdé plynopropustné kontaktní čočky
Tvrdé plynopropustné kontaktní čočky jsou nyní vyráběny z velmi kvalitních materiálů, známých pod obchodními názvy Polycon, Boston XO, Cento, Paraperm a Equa.